Garanti Şartları

Garanti Şartları

Garanti Şartları

 • Tüm ACTIVA ürünleri kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde ve amacına uygun kullanılması, ACTIVA'nın yetkili servisleri dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım ya da herhangi başka bir müdahale edilmemiş olması şartıyla, parçalarının tamamı işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl garantilidir.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar ve ürünün teknik özelliklerinde belirtilen limitlerde kullanılmaması hariç) tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 • Ürün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
 • Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • Malın;
  - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Ürünün tesliminden sonra sevk ve taşıma esnasında oluşacak çizik, kırık ve montaj hataları garanti kapsamı dışındadır.
 • Doğal afetler (yıldırım düşmesi, yangın vs) nedeniyle oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Satıcı ya da bayii kaşesi bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.
 • Fatura, garanti belgesi ve seri numarasının tutmaması, bu belgelerde tahrifat yapılması durumunda ürün garanti kapsamına girmez.
 • Bireysel kullanım amaçlı ev tipi ürünlerin, ticari ya da toplu kullanıma yönelik olarak kullanılmaları sonucunda ortaya çıkabilecek hasar ya da arızalar garanti kapsamına girmez.
 • Kullanıma bağlı olarak aşınan parçalar, garanti süresi içinde, imalatından kaynaklanan bir hata tespit edilmesi durumunda değiştirilir.